Công bố Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

48 Gò Dầu, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM
Nhanh chóng - Tận Nơi

Nhanh chóng - Tận Nơi

Chi Phí Hợp Lý

Chi Phí Hợp Lý

Đội Ngũ Chuyên Nghiệp

Đội Ngũ Chuyên Nghiệp

Tư vấn 24/7

(+848) 36366955
0943.393.388 0941 25 55 99
Công bố Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


  Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm 12 chương, 48 điều đã thể chế hoá đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

  Luật quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trong công tác phối hợp, báo cáo hiện trạng sử dụng năng lượng, lập và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị; khuyến khích hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ để triển khai các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng tại các địa phương.

  Đề cập đến sự cần thiết của việc ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, dự báo với tốc độ gia tăng mức khai thác năng lượng như hiện nay, các nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam sẽ trở nên khan hiếm. Hầu hết các nguồn năng lượng lớn đã đưa vào khai thác hoặc đang xây dựng, các mỏ dầu và khí đốt sẽ dần cạn kiệt trong vài chục năm tới. Theo số liệu khảo sát, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong hầu hết các lĩnh vực là khá lớn, tuy nhiên việc khai thác vẫn chưa thật hiệu quả. Bởi vậy, khi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào cuộc sống sẽ góp phần tích cực trong việc đảm bảo năng lượng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

  Ông Hào cho biết thêm, Bộ Công Thương hiện đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản dưới luật như Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng.

  Đặc biệt, để có những chế tài đủ mạnh áp dụng trong thực tiễn, Bộ cũng đang trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng.

  Theo đó, sẽ có những quy định chi tiết mức xử phạt đối với những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng. Các văn bản hướng dẫn này sẽ đảm bảo tính thực thi của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

  Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011.

  Zalo
  Zalo