Sản Phẩm

Máy Nước Nóng ruột PPR, Chân Nhôm, Vỏ Inox 304

Giá: 10,900,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Dầu Siêu Dẫn 150 Lít

Giá: 8,390,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Vàng Titan 150 lít

Giá: 7,200,000 vnd
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy tấm phẳng Chịu áp(Panel) 180lit

Giá: 32,900,000 vnd
Giá KM: 0941255599

Máy NL ống Dầu Siêu Dẫn 175 Lít

Giá: 10,490,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Vàng Titan 175 lít

Giá: 8,900,000 vnd
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy tấm phẳng không chịu áp 180lit

Giá: 19,900,000 vnd
Giá KM: 0941255599

Máy NL ống Dầu Siêu Dẫn 195 LÍT

Giá: 12,790,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Vàng Titan 195 lít

Giá: 10,900,000 VND
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Dầu Siêu Dẫn 220 LÍT

Giá: 14,990,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Vàng Titan 220 lít

Giá: 12,900,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Dầu Siêu Dẫn 260 LÍT

Giá: 16,990,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Vàng Titan 260 lít

Giá: 14,900,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Dầu Siêu Dẫn 320 LÍT

Giá: 20,990,000
Giá KM: LH: 0943.393.388

Máy NL ống Vàng Titan 320 lít

Giá: 18,900,000
Giá KM: LH: 0943.393.388
FaceBook Chát